Om ledarskap

Alltså – vad är ledarskap egentligen? Är det besläktat med andra ”-skap”? Författarskap, mästerskap eller djävulskap? I de tre senare fallen är det tydligen så att ”-skapet” är något som någon gör. En författare skriver – det blir hens författarskap, en mästare gör sitt bästa – det blir ett mästerskap och en djävul djävlas, det blir alltså djävulskap.

Svaret på frågan är inte mer av samma!

Vi pratar mål- och resultatstyrning. Vikten av att jag som rektor leder och strukturerar ett arbete där vi utvärderar resultat, formulerar mål och styr mot målet med konkreta, mätbara åtgärder. Gott så. Skolan behöver utan tvekan bli mycket bättre på […]

Politik får inte bli fia med knuff

CC By Andrew Mason

När man vill attrahera så många som möjligt kan det vara frestande att förändra själva produkten. Det är som det skall vara men om man förenklar den till den grad att den blir lätt att sälja men omöjlig att använda har man skaffat sig problem. Det är vad som är på väg att hända med det politiska arbetet.