Norden stöttar utveckling av baltisk bioenergi.  

ÖSTERSJÖREGIONEN: Med de nordiska länderna hjälp finns alla förutsättningar för de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, att utveckla inhemsk biobränsleproduktion i stora mängder. Den stora potentialen finns inom den så kallade andra generationens biobränslen, där även vass- och […]

Globala avtal och lokala lösningar  

GLOBALT / STADSUTVECKLING: Köpenhamn är just nu platsen där klimat- och miljöfrågans två fronter hamnat vägg i vägg. På ena sidan förhandlas om ett nytt internationellt klimatavtal mellan världens nationer och på den andra sidan presenteras hållbara lösningar för större […]

Utblicken   Ekonomisk krishantering i Norden  

Några av de negativa effekterna av finanskrisen kommer att hänga kvar länge till i både Sverige, Finland och Danmark, även om vi sannolikt går relativt helskinnade ur badet. Det är en av slutsatserna som Björn Sundell, utredningsansvarig vid tankesmedjan Magma i Helsingfors, tog fasta på efter seminariet ”Ekonomisk krishantering i Norden”.    

Från ord till handling genom ”Regionala dialogen”

SVERIGE / REGIONERNA: De regionala förutsättningarna, och deras olika beslut och insatser påverkar i hög grad förmågan till tillväxt och förnyelse. Delprojektet ”Regionala dialogen” har som syfte att öppna upp för dialog om hur man på bästa sätt skapar ett gynnsamt innovationsklimat. Ambitionen är också att ventilera och föra fram viktiga frågor ute i regionerna.

Fokus på Island: Ett år efter kraschen  

NORDEN / ISLAND: När finansminister Steingrímur Sigfússon ger sin bild av krisen säger han att de som sköt ekonomin i sank inte var fler än att de ryms i en buss. En liten grupp män mellan 30 och 50 år, som likt moderna vikingar reste ut för att erövra världen, men fick hela Island på fall.    

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 25