Regionreformen   Sätta ned foten, utreda mer eller vänta och se?  

SVERIGE: Kammarkollegiet tog i förra veckan ett beslut om att säga nej till ansökningarna om att få bilda region Norrland och region Svealand. Och nu hamnar frågan på regeringens bord. – Jag kan bara se att regeringen har två alternativ: att utreda saken vidare eller vänta och se, säger Daniel Liljeberg, politisk sakkunnig under kommun-och finansmarknadsminister Mats Odell.  

Nio miljoner invånare, tre länder år 2019  

EU / NORDEN: Om mindre än tio år så är Öresundsregionen sammanlänkad med den tyska regionen kring Hamburg genom Fehmarn Bält-bron som ska stå klar 2018 eller 2019. – Men innan dess måste vi ha löst olikheterna mellan ländernas skatte- och socialförsäkringssystem om vi ska kunna ta tillvara dynamiken i en större region, säger Mikael Stamming, direktör för Öresundskommittén.  

Gräsroten   Markplaneringen flätar samman landsbygd och stadskärna  

SVERIGE: Sandviken och Gävle kommuner har valt olika sätt att arbeta med sin landsbygd. Men de har båda valt att se sina översiktsplaner som en förutsättning för att knyta landsbygden närmre sina stadskärnor. – Tanken är att det här arbetet ska öppna även för andra initiativ, menar både Göran Berfvenstam, planchef i Gävle och Kenneth Nyberg, landsbygdsutvecklare i Sandviken.  

  1. 1
  2. 2
  3. 3