Nytt & Kort

Turistnäringen i Sverige växer – men inte riktigt i den takt vi hoppats på; Den svenska turistnäringen omsätter över 250 miljarder kronor. Den är ca 50 gånger så stor som till exempel den svenska musikbranschen och en och en halv […]

Barents hav – en het gränsregion nära Arktis

NORGE: I mitten av mars träffades norska och ryska havsforskare på ön Senja i Nordnorge för att förnya sitt årliga forskningsavtal. Samarbetet mellan forskarna har pågått i organiserad form sedan mitten av 1950-talet och överlevt både det kalla kriget och den sega gränsdragningstvisten i Barents hav och Norra ishavet.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Robin Hood delar Danmark

DANMARK: Det har väckt en häftig debatt i Danmark att regeringen vill ändra ramarna för den så kallade Robin Hood-modellen – att pengar omfördelas från rika kommuner till fattiga. Enligt det nya förslaget ska Köpenhamn leverera ytterligare 241 miljoner DKK till kommuner i "Utkantsdanmark", från och med nästa år. - Skriande vansinne, kommenterar Köpenhamns borgmästare Frank Jensen

Om objektiva orter och subjektiva centra…

De senaste åren har allt mer av den allmänna debatten handlat om orters, städers och regioners utveckling och tillväxt. Från landsbygdsutveckling i västra Västerbotten till storstadsexpansion i Stockholm. Gemensamt för alla frågeställningarna är att det på något sätt handlar om att få syn på, och utveckla, de faktorer som gör en plats konkurrenskraftig, eller som vi säger, kompetent.

Avgörande vägval för framtidens regioner

Det är med extra stor spänning som jag nu fattar pennan. Anledningen är att jag nu lämnar över redaktörskapet till två rutinerade omvärldsbevakare och låter nu deras spaningar prägla Gränsbrytning. För egen del vill jag denna sista gång reflektera kring den mest fundamentala regionala utvecklingsfrågan av alla – regional tillväxt.

Nytt & Kort

Endast en av fem danskar upplever reformen av kommuner och regioner som en framgång Den danska kommunalreformen där man slog samman flera mindre kommuner till större visar sig nu i en rapport inte ha spelat någon större roll för danskarna. […]

Finska kommunreformen

Färre och ekonomiskt starkare kommuner ska klara framtidens vård och skola i Finland. Men hur de nya gränserna ska dras är ännu en öppen fråga. Och nu varnar Kommunförbundet regeringen för att komma med pekpinnar.