Tillväxt i tillväxtdebatten  

Till konstkritiken och sportjournalistiken kan vi nu foga stora delar av tillväxtdebatten. Gemensamt för de här tre är att man ganska fort får en känsla av att de har ett förvånansvärt distanserat förhållningssätt till den företeelse de faktiskt säger sig analysera eller förstå.

Nytt & Kort

Europeiskt regionmöte fokuserar på entreprenörskap Det europeiska nätverket Assembley of European Regions, AER, kommittée samlades i Jönköping med Landstinget i Jönköpings län som värd.  Konferensens tema var regionalisering och innovation. Pascal Goergen, generalsekreterare för AER lägger inom kort fram en […]

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Stora Tillväxtdagen

För 3:e  året i rad ordnades konferensen Stora Tillväxtdagen i Stockholm av Tillväxtverket och Tillväxtanalys i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Temat för årets konferens var Regional attraktivitet - tillväxtmotor i en global verklighet. Gränsbrytning var sjävklart på plats och lyssnade på bl a Näringslivsministern Annie Lööf som inledningstalade inför 400 tillresta deltagare.

Innovation – att se det som inte syns

Ögonblicket när kopplingen görs mellan flera olika tankar som bildar en till synes ny tanke är magiskt - det är då en innovation föds. Det är då processen startas - genom idén och hur den skulle kunna genomföras i grova drag. Innovation är hela processen från idé till verklighet och från ord till handling. Innovation handlar i hög grad om att kunna se in i framtiden – att se visionärt, koppla samman och att kunna förverkliga idéer.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Nytt & Kort

Framtidsprognoser förbisprungna av nutid Arktis smälter så långsamt att Östersjöregionen inte behöver bekymra sig om nya transportrutter över Nordpolen. Det bedömde Transbaltic i sin policyrapport för år 2010. Först vid nästa sekelskifte, ansåg policymakarna, alltså kring år 2100, skulle den […]

  1. 1
  2. 2