Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Nytt & Kort

eHealth Week Europas årliga eHealth Week gick av stapeln i maj i Köpenhamn med fokus på hur ny teknik kan hjälpa Europas länder att klara av de krav en åldrande befolkning. Nellie Kroes vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar […]

Utbränd – eller otänd?

Jag har, de senaste åren, precis som alla andra kommit i kontakt med utbrändhet, depressioner och andra av tidens symptom. Många samtal, diskussioner och föreläsningar, böcker, tidningsartiklar och TV-program har passerat revy och så småningom har både du och jag hört allt som finns att höra i ämnet. 

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Nytt & Kort

VINNOVA och SKL satsar på innovationskraft Vinnova och SKL inleder ett samarbete som ska pågå tom 2014 och syftet är att stimulera innovation och förnyelser inom kommun, landsting och regioner. Samarbetet ska leda till att kommuner, landsting och regioner snabbare […]

Ett nätverk har inte något syfte 

Allt oftare talar vi om olika typer av nätverksarbete som motpol till det ganska institutionaliserade och genomorganiserade arbete vi hittills varit vana vid. För att få det att fungera behövs en lite djupare förståelse kring hur nätverk fungerar. 

En gränslös betraktelse

Vi säger att vår verklighet avgränsas av horisonter, men en horisont är inte en gräns. Det är hur vi väljer att förhålla oss till vår samtid, som avgör vad vi ser. För att kunna ändra på vår verklighet måste vi lyfta blicken mot en vidgad horisont.