Kultur är antingen eller… 

Begreppet kultur har två vitt skilda betydelser. Den egentliga betydelsen är odling, från latinets ”Cultura”. Med den innebörden har det kommit att användas om all mänsklig utveckling som inte är biologisk. Våra familjemönster, vårt språk, vår humor och vår klädsel är alla uttryck för mänsklig kultur, d v s något vi genom årtusenden odlat fram.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Nytt & Kort

Region Värmland visar upp sig på ämställdhetskonferens i Bryssel  Region Värmlands projekt Lärling 2.0 valdes ut som ett av tolv projekt från Europa för att berätta om hur de har arbetat med jämställdhet mellan könen på en konferensen om i […]

Turbulenta förhandlingar

Den trevande inledningen inför förhandlingar om EU:s strukturfonder och nästa sjuårs-budget är över. Alla parter har nu grävt ner sig i sina positioner inför starten av höstens reella förhandlingar. Diskussionerna färgas i högsta grad av Europas djupa ekonomiska kris.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Dragkramp

Medan EU diskutera sammanhållningspolitiken för programperioden 2014-2020 laddar svenska aktörer för en egen uppgörelse om hur genomförandet i Sverige ska gå till. Det lär framförallt bli en dragkamp om hur mycket inflytande den lokala/regionala nivån kan få.  

Nytt & Kort

Bredband når allt fler Kommunernas engagemang för att driva på utbyggnaden av bredband ökar. Omkring hälften av alla hushåll och företag i Sverige har i dag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Det är en ökning […]

Integritet versus sammanhang i krisens Europa

Individualisering och integritet är två av vår tids modeord. Individuella utvecklingsplaner i skolan, individuella anställningsavtal och individuell anpassning av varor och tjänster är bara några av de företeelser som tycks handla om ett allt tydligare fokus på den enskilda människan snarare än på kollektiv eller grupper.