Nytt & Kort

Skotsk gräns mot England? Skottland överväger att återinföra en gräns som revs på 1700-talet – gränsen mot England. Hösten 2014 håller landet en folkomröstning om att lämna Storbritannien. Det största partiet Scottish National Party förbereder redan uttåget genom att diskutera […]

Digital infrastruktur i förändring

I kölvattnet av att Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), släppte sin rapport Svenskarna och Internet 2012 den 22 oktober, har vi i kvällspress och debattprogram kunnat följa debatterna om 3 åringar som surfar på nätet och läsplattans vara eller icke-vara inom skolvärlden. Ämnen som i sig förvisso är intressanta men som utgör en liten del av resultatet i rapporterna och en ännu mindre del av den större kontexten och samhällsutvecklingen som sådan.

Nytt & Kort

Nytt & Kort är notiser som är just det, nya och korta. I detta nummer av Gränsbrytning handlar Nytt & Kort om kommunala samarbeten, om hur EU förenar Europas hamnstäder samt om den nya infrastrukturpropositionen. De handlar också om hur arbetet med Glasrikets framtid påverkas av den senaste tidens nedlägningar samt om regeringens nationella innovationsstrategi som presenterades förra veckan.

Migration & MIT

Att passera gränser, eller att inte få göra det, blir möjligen ett forsknings- och utbildningsområde vid ansedda MIT. Medan fasövergångar kan tänkas intressera fysiker och naturvetenskapare så intresserar sig historiker och genusvetare för gränsövergångar.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Att överbrygga stora avstånd är temat för det här numrets brottsbetraktelser. Man kan hoppa ner, hoppa av eller helt enkelt hoppas. Oavsett vilket så måste man landa på fötterna och oavsett vilket så ligger nyckeln till framgång inte i första hand hos hjältarna utan hos deras hjälpare.

Tänkande vid vägs ände?

Att öka innovationskraften är en central fråga för många organisationer idag. Det är inte bara på universitetens innovationssystem eller på de regionala kontorens utvecklingscenter som innovationsprocesser pågår. Gränsbrytning hittar tre arenor där innovationprocessen äger rum och tittar på kriterierna för dessa.

Nytt & Kort

Enfråge-grupp får fart på bostadsministern Studentbostäder ska kunna se ut på många sätt, anser bostadsminister Stefan Attefall som lovar att i vår låta sina tjänstemän på Boverket granska och ta bort alla byggregler som inte är absolut nödvändiga. Attefall erkänner […]

  1. 1
  2. 2