Om att ärva…

tractor

Arv betraktas för det mesta som något positivt. Något som ger oss lite extra resurser och lite bättre förutsättningar. Men det finns inga fria luncher. Att ärva innebär också att få sina valmöjligheter beskurna och att få sina framtida inkomster intecknade. Den här sidan av arvet gör sig mer påmind ju längre vi traderat saker. Tradition kan alltså vara ett guldpläterat ok.

Nytt & Kort

Kickstarta tillväxten Medan politikerna grubblar över hur man får igång tillväxt har Internet hittat sitt eget sätt – Kickstarter. Här kan vem som helst begära finansiella bidrag till sitt projekt. Har du en idé till en ny cool kamera men […]

Den digitala revolutionen, en romantisk framstegssaga?

På väldigt kort tid har förutsättningarna för hur vi lever våra liv förändrats. På drygt ett decennium har den digitala utvecklingen med internet och sociala medier, med smartphones och läsplattor, inneburit en digital revolution. Men det här är inte ännu en artikel om teknikutvecklingens, digitaliseringens och de sociala mediernas förträfflighet. Istället handlar det om hur revolution utöver omvandling också innebär omstörtning.

Nytt & Kort

crosstalk

Nytt och Kort är färska och kärnfulla nyheter i miniformat. I detta nummer får vi bland annat läsa mer om vad begreppet "Fax-demokrati" innebär, att chefer inom sjukvården har fått en starkare roll men bara på pappret samt hur åskådare och åhörare inbjuds till akademiska samtal i Crosstalks.

Det växande civilsamhället innebär ett skifte för demokratin

Demokrati har i det moderna samhället kommit att innebära rätten att rösta fram dem som ska styra, snarare än rätten att få styra själva. I den representativa demokratins tidevarv har påverkan och demokrati, krasst sett, blivit en känsla, skapad av en återkommande ritual vart fjärde år, när landets röstberättigade medborgare plikttroget gå till valurnorna och röstar, eller låter bli att göra detsamma. Men betyder detta att demokratins grundläggande betydelse, folkstyret, inte har en förankring i dagens Sverige? Om vi kan enas om att demokratin, folkstyret, istället innebär både styre och deltagande, att den innebär att ha inflytande och att kunna agera som grupp och individer, då är det kanske inte i parlamenten vi ska söka den?

Nummer 16 i helhet

Demokrati är ett begrepp som ofta används men sällan definieras. Att hänvisa till gamla greker är populärt men ganska opraktiskt. Vi skall komma ihåg att grekerna också menade att "atom" betyder odelbar och att "kosmos" betydde ordning och reda. Alltså måste nog varje generation försöka hitta sin egen beskrivning, både av innehåll och form.

Närproducerat är värst för de som förespråkar det mest

CC BY Shandchem

I debatten om hållbar utveckling finns en undertext av konsensus upplever jag. Vi är alla överens om att vi måste satsa på hållbarhet och att vi har samma uppfattning om vilka verktyg vi ska använda för att nå målet om ett hållbart samhälle. När jag börjar fundera på vad det egentligen betyder och problematisera begreppen kommer jag fram till – för några – obehagliga upptäckter.

  1. 1
  2. 2