Den sämsta platsen är alltid just innan gränsen

Det är inte bara mörkast innan gryningen. Det finns goda skäl att tro att det också i andra sammanhang är mörkast och mest tröstlöst just innan ett gränsbrott. Motståndet är starkast och rörelsen framåt långsammast. Ett sätt att beskriva det är genom att fundera över vårt samspel med vår omvärld. Symbios och konsensus är inte bara av godo.

Nytt och Kort

I Nytt och Kort i detta nummer får vi veta mer om TEDxkonferensen i Umeå, varför framtidens vård och omsorg präglas av empati och high tech, samt vilka projekt som får medel från Joint Programming Initiative Urban Europe.

Den moderna landsbygden betyder innovation, samverkan och symbios

Landsbygden har länge befunnit sig i en kris där den påverkats negativt av den ökande urbaniseringen, främst genom en ökande avbefolkning. På förhållandevis kort tid har landsbygden allt mer förlorat sin status i takt med och till förmån för växande städer, men genom denna process har landsbygden också, för att överleva, tvingats till anpassning, nytänk och omvandling. Den moderna landsbygden utvecklas dels i symbios med staden men den har också utvecklats på egen hand, som innovations- och samverkansmiljö. För en hållbar regional utveckling måste också utvecklingen av den moderna landsbygden främjas.

Hela nummer 20

Ett nytt år och ändå inte En tidning kan vara beroende av presstöd, annonsintäkter eller sina läsare. Vi föredrar absolut det sista alternativet eftersom det är det enda som hjälper oss att göra tidningen bättre. I dagarna är det årsskifte. […]

Trösklar i innovationsekonomin

En löpare vet att i branta sluttningar måste man ta kortare steg. På samma sätt är det i ett samhälle där innovationsgraden ökar. De långa kliv som lämpar sig väl för ett relativt beskedligt utvecklingstempo måste bytas ut mot ett mycket snabbare fotarbete framöver. Men det ställer också krav på själva underlaget. Hur ser ett samhälle ut där de få och långa stegen byts ut mot många och korta?

Nytt och kort

Nytt och Kort fokuserar på i det här numret på Delegationen för Hållbara städer och policydokumentet Ställ om nu! som visar på en omställning i såväl sättet att tänka som att göra, vi får också lära oss mer om konceptet Employer Branding (arbetsgivarvarumärke) och varför det är viktigt för svensk innovation.

Kaordisk Kompetens; förmågan att kombinera kaos och ordning

Enligt termodynamikens andra lag sägs världen gå mot idel kaos. Vi ser nu en utveckling där kaoset, eller snarare mångfalden, snabbheten och den oförutsägbara förändringen dominerar på alla plan i samhället. Men samtidigt som kaos i sin vardagliga användning används som synonym till oordning finns det i den utveckling vi ser mönster och samband. Att vara en kompetent aktör i en föränderlig värld innebär förmågan att vara flexibel och att bejaka mångfalden snarare än att styra den, det innebär att kunna navigera genom och kombinera kaos och ordning.

Om att hitta rätt medarbetare – och om att bli hittad…

Många säger just nu något som är ganska paradoxalt. De menar att trots att vi har relativt hög arbetslöshet och trots att särskilt ungdomsarbetslösheten är riktigt stor så är det väldigt svårt att hitta och rekrytera bra och kompetenta medarbetare. Man får väldigt många sökande vilket gör rekryteringsarbetet omfattande och dyrt. Ändå har man en känsla av att de personer man verkligen letar efter inte finns bland de inkomna ansökningarna. Vi tror att den här känslan ofta är alldeles riktig och att den första frågeställningen är ”hur får vi kontakt med rätt personer?”.

Hela nummer 19

Trösklar i innovationsekonomin Forskning och innovation står överst på EU:s dagordning för tillväxt och jobb. Samtidigt oroar vi oss över att klyftorna ökar och att grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden i allt högre grad tycks förbli utanför. Kanske finns det ett […]

Större städer är ett framtidsfaktum, men hänger planeringen med?

I vår moderna värld har staden fått en framskjuten plats och bilden av staden är en bild som präglas av struktur och av ordning och reda, av utveckling och framsteg. Vi tror att den fysiska planeringen har staden under kontroll och att städer innebär utveckling, när verkligheten framför våra ögon egentligen pekar på det motsatta. Staden har på många håll i världen brutit sig ur planeringens kontroll och växer ohämmat. De expanderande städerna och den krympande landsbygden pekar mot en framtida värld organiserad i städer och megastäder, en värld som skriker efter ökade krav på kontrollerad fysisk planering. Framtidens städer och en hållbar utveckling är avhängiga av att planeringen för dem äger rum idag.

  1. 1
  2. 2