Tjäna pengar och rädda världen – en lyckad symbios eller en olycklig polarisering?

Blotta tanken på att tjäna pengar och rädda världen kan ses som en oxymyron, en självmotsägelse, där två disparat skilda världar sammanfogats. Att tjäna pengar hör den kapitalistiska världen till. Det är en drivkraft sporrad av hårda materiella värden emedan att rädda världen hör till den ideella sektorn, sporrad av mjuka humanitära. Ett flertal olika kriser och sociala problem i globaliseringens skugga ställer krav på den bakomliggande logiken i det moderna kapitalistiska samhället och den oxymorona uppdelningen mellan att tjäna pengar och att göra gott är på väg att brytas och omformuleras...

Nr 1 i helhet

2013 – polariseringens år? Det finns förmodligen samhällsfrågor som är av sådan karaktär att både de, och vi, vinner på att tydliggöra extremerna och medge att de är oförenliga. CC by Dino Quinzani Det är alltid vanskligt att beskriva samhällsförändring och […]