Entreprenörskap och forskning i samhällets intresse

Den 14:e mars anordnade Linneuniversitetet ett seminarium med syfte att dels belysa forskning kring sociala företag och samhällsentreprenörskap och dels diskutera universitetets (samhälls)entreprenöriella roll i samverkan med civilsamhället. Gränsbrytning var på plats under hela dagen för att undersöka samhällsentreprenörskapets möjligheter, förutsättningar och behov.

Att tro och att veta

Politikerföraktet växer, färre medborgare bryr sig och vår demokrati är illa ute - eller - demokratin är framgångsrik och fungerar utmärkt väl för att fånga upp samhällets samlade vilja. Vilket stämmer? Vi vet helt enkelt inte och forskarna kan än så länge inte hjälpa oss med svaren.

Hela nummer 4

Makt på många händer Vi är vana vid att makten har varit koncentrerad till ett relativt fåtal organisationer och människor. Vad vi ser nu är en historisk förflyttning av makt och inflytande från relativt få till oerhört många. Det får […]

Mångfald är inte ett mål utan ett medel…

Mångfald har under de senaste åren blivit ett av de hetaste modeorden, jämte ord som kompetens, innovation, entreprenörskap och kreativitet. Allt fler företag, organisationer och arbetsplatser talar om ett aktivt arbete för att främja mångfald och tar fram mångfaldsplaner, -strategier och -policies. Alla verkar tala om det, men hur används det i praktiken?

Nytt & Kort

I Nytt och Kort denna gång får vi bland annat reda på lite mer om världens 50 mest innovativa företag, Finlands regionförvaltningsreform, själländska mikrolån, finsk skattedebatt och vad det är med Mittuniversitetet som gjort förre statsministern Thorbjörn Fälldin så arg.

Hela nr 3

Mångfald är inte ett mål utan ett medel… Mångfald har under de senaste åren blivit ett av de hetaste modeorden, jämte ord som kompetens, innovation, entreprenörskap och kreativitet. Allt fler företag, organisationer och arbetsplatser talar om ett aktivt arbete för […]