Kort & Nytt om regioner

National or Nordic regions OiAnalyse June 2013 001F CC BY News Öresund

Miljoner till utvecklingssatsningar Västra Götaland har Sveriges största regionala kulturbudget. Regionutvecklingsnämnden har antagit ett handlingsprogram som ska bidra till att utveckla området och även beslutat om totalt 38,5 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. Norge lägger 100 miljoner på […]

”Vårdens största problem är inte medicinska, utan organisatoriska”

Surgery CC BT Army Medicin

Vårdpersonalen på den kirurgiska kliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har lyckats med det till synes omöjliga, nämligen att få bort sin operationskö. Detta har till stor del skett tack vare de nya och djärva tankarna som läkaren och doktoranden Anders Plantin har lyckats implementera hos sina kollegor på sjukhuset. Tankar som till viss del har hämtats från industrins värld.

Vi behöver två dimensioner till för att klara sjukvården

flygsim

En bild påstås säga mer än tusen ord. Det är möjligt att det är sant. Men det förändrar inte det faktum att också bilden är en nästan katastrofal förenkling av verkligheten. För att skapa en bättre sjukvård krävs att vi skapar oss en föreställning som är mer komplex än vad som går att trycka i en bok eller skissa på en whiteboard.

Hela Nr 15

Sjukt på sjukan Sjukvården står inför stora förändringar. En åldrande befolkning, minskade skatteintäkter, krävande patienter och ett trögt organisation är kanske inte mer av samma den väg som vården bör vandra. Från patient till konsument Steampunk Gear: Vintage Ox Leather […]

Lek med siffror

FFF 3D-print infil percentage CC By Creative Tools

I den allmänna debatten målas ungdomsarbetslösheten upp som ett enormt problem. En av fyra unga är arbetslösa och partierna tävlar om hur de bäst ska lösa de ungas situation. Gränsbrytning tittar närmare på de skräckinjagande siffrorna och hittar en annan bild som bättre beskriver verkligheten.

Riv barriärerna!

studentmössa

Det låter väldigt ”-68” och var det också. Av ideologiska skäl skulle skolan reformeras så att ingen stängdes ute från akademiska studier. Alla skulle ha rätt till akademisk utbildning.

Olika trösklar för olika delar av världen

Gold Dollars CC BY Bill David Brooks

Är det ett lagbrott som uppstår om ett företag i ett utvecklingsland börjar tillverka medicin som är betydligt billigare än motsvarande, redan existerande, medicin som är tillverkad i ett land i västvärlden? Ja, om man ser strikt till lagtexten som styr läkemedelspatenten så kan man tolka situationen som uppstår på det sättet. Men samtidigt så kan man skönja olika trösklar kring detta i olika delar av världen som till stor del faktiskt lämnar fältet fritt för att utveckla ny medicin.

Regionala nyheter

Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo 20131030. CC BY News Øresund

Notiser under rubrikerna "Lägg ner Nordiska Rådet och Nordisk Ministerråd", "Behöver glesbygden statligt stöd?", "Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin", "Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige" och "Nytt fra Nord-konferansen"

Hela nummer 14

EU-myten som passiviserar EU:s demokratiska underskott, avståndet mellan Bryssel och den vanliga människan, reser sig som en hög mur mellan oss medborgare och beslutsfattarna i Bryssel. Tänk om det är ett inbillat hinder? snap By DuReMi Viket resultat får vi, om […]