Nummer 11

Vem blir först med parallell utbildning? Ett samhälle byggt på kunskap är sekventiellt. Först lär man sig ofattbara mängder under tjugofem år – sedan använder man någon bråkdel av det man lärt under de följande fyrtio. Ett samhälle byggt på […]