Svaret på frågan är inte mer av samma!

Vi pratar mål- och resultatstyrning. Vikten av att jag som rektor leder och strukturerar ett arbete där vi utvärderar resultat, formulerar mål och styr mot målet med konkreta, mätbara åtgärder. Gott så. Skolan behöver utan tvekan bli mycket bättre på […]