Om ledarskap

Alltså – vad är ledarskap egentligen? Är det besläktat med andra ”-skap”? Författarskap, mästerskap eller djävulskap? I de tre senare fallen är det tydligen så att ”-skapet” är något som någon gör. En författare skriver – det blir hens författarskap, en mästare gör sitt bästa – det blir ett mästerskap och en djävul djävlas, det blir alltså djävulskap.