EU: – Om AER (Assembly of European Regions), en intresseorganisation för Europas regioner, väljer att ställa sig positiv till stora makroregioner, så måste man också inse de risker som följer med den flernivåstyrning som krävs för att klara makroregionernas utmaningar. En sådan styrning kräver kraftig reglering så att inte medborgarna lämnas utanför.
Det beska beskedet levererade professor Esko Antola från Centrum Balticum i Åbo då han talade inför den politiska byrån inom AER som möttes i Göteborg den 2 oktober. Budskapet landade hos en byrå som sedan tidigare visat ett stort intresse för de nya makroregionerna och som hittills mest påtalat alla fördelar. Dessutom har man redan tagit ett initiativ till att de 33 regionerna kring Östersjön ska mötas nästa år för att utbyta erfarenheter kring bland annat vattenförsörjning och turism.
Under samma möte tog AER också en tydlig ståndpunkt för vad man förväntar sig av den nya EU-kommissionen. Helt klart förväntar sig AER att kommissionen involverar regionerna i frågor som rör energi, transporter och forskning, men också i det strategiskt långsiktiga arbetet. Främst vill man se en holistisk policy som tydligare ser till de utsattas sak och respekterar naturens och miljöns gränser i tillväxtambitionerna. För att klara den resan så vill AER ha en öppen dialog med kommissionens olika Generaldirektorat separat, men också med olika direktorat gemensamt för att policyområden lättare ska kunna kopplas samman.  
 
Läs mer om AER och makroregioner: 
 
Läs mer om AER och den nya EU-kommissionen:
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar