NORDEN: Finns den goda och attraktiva staden och hur ser den i så fall ut? Om du vill veta mer så ta dig i så fall till Norrköping den 5 november. Det finns också mycket att lära om den nationsöverskridande krishanteringen som just nu byggs upp mellan Sverige och Norge. Allt detta hittar du på www.nrunorden.eu. Bara ett klick till en bra överblick - också i din region!   

Lämna en kommentar