NORDEN: I Kvarken är man på gång att skapa ny webbtjänst för att överblicka infrastrukturen i området. Helt unikt i sitt slag! Glöm inte heller att boka in Eurocities årskonferens den 25 november i Stockholm. Allt detta hittar du på http://www.nrunorden.eu/. Bara ett klick till en bra överblick - också i din region!  

Lämna en kommentar