PUBLIKATION: – Europas många skiftande regioner har mycket att vinna på att titta närmare på hur regioner i andra delar valt att lösa sina problem. Det gäller speciellt nu när platsens utveckling sannolikt hamnar i fokus under EU:s nya version av Lissabonstrategin, säger Johanna Roto, forskare vid Nordregio, som varit med om att skriva rapporten ”Territorial potentials in the European Union”.
Studien täcker samtliga regioner i EU, och dessutom regioner i Schweiz, Norge och Island, och är tänkt att ge läsaren en överblick över vilka styrkor som finns på olika platser.
Det tema som forskaren menar kan ge uppslag och idéer inför framtiden handlar om de regionala arbetsmarknadsmässiga förändringar som har skett under det senaste året.
–Sysselsättningsgraden är fortvarande hög i Sverige i dag jämfört till det europeiska genomsnittet, speciellt bland äldre, kvinnor och invandrade. Samtidigt är arbetslöshet bland de unga väldigt hög hos oss. Här är ett område där vi behöver lära oss mer.
 
Länk till rapporten:   
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar