ARBETSMARKNAD: Karlsborgs Utveckling AB tog ifrån 1 juli över kommunens arbetsmarknadsenhet. Kommunen blir därmed först i landet med att låta ett fristående näringslivsbolag sköta uppgiften. I dag äger kommunen 23 procent av bolaget, och återstående 77 procent ägs av näringslivet i kommunen.
Idén är att bolaget ska bli den länk som håller samman Arbetsförmedlingen, kommunen, medborgarna och företagens olika behov. Beslutet att låta Utvecklingsbolaget ta över uppgiften fattades av politiken den 31 maj i år.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar