ARBETSMARKNAD: Sverige står inför den största generationsväxlingen i modern tid. När vågen väl kommer så är det glesbygder och skogslän som kommer att känna av generationsväxlingen allra tydligast fram till år 2025, förutspår Arbetsförmedlingen i en nyligen publicerad rapport: ”Generationsväxlingen och regionernas befolkning”. Vågen kommer också vid olika tidpunkter och med olika intensitet beroende på i vilken del av landet man finns.
Allra bäst klarar sig inte oväntat storstadskommunerna och några universitetsstäder. De regioner som klarar sig allra bäst är Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Skåne som under hela perioden kommer att ha en mer gynnsam åldersammansättning även om andelen människor utanför arbetsmarknaden sakta kommer att öka även där.
En generell slutsats är att skillnaderna mellan tillväxtregioner och övriga delar av landet kommer att växa.
Den enda vägen ur knipan menar författarna är att bättre ta tillvara de utrikes födda som relativt sett blir allt fler på arbetsmarknaden. Detta gynnar också de kommuner och regioner där de utrikes födda väljer att bosätta sig.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar