SVERIGE / ARBETSMARKNAD: I Västra Götaland har man insett att arbetslösa ungdomar och arbetsmarknadens egna parter kan behöva ett extra handtag för att hitta rätt. Inom projektet Mellan Rum, som drivs inom Göteborgsregionens Kommunalförbund och Arbetsförmedlingen, har man satt fokus på arbetslösa ungdomar i åldrarna 16 – 25 år. Dessa unga är i behov av stöd från flera håll, och då behöver arbetsmarknadens egna aktörer också hitta nya sätt att samarbeta. Ansvariga för att driva projektet är Sophia Kaså och Jennie Blom.
– I de 10 kommuner som deltar i projektet har försörjningsstöds-, arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen på varje ort tillsammans sammanställt en karta över vad som händer när man som ung arbetslös besöker dem. Det blev då tydligt att det mesta är väl genomtänkt men inte alltid anpassat fullt ut till den arbetslösa. Vad vi gör är att hjälpa till så att alla parter skapar gemensamma handlingsplaner tillsammans med den som är arbetslös. Vi utgår från den arbetssökandes behov, och genom att samverka använder vi befintliga resurser på ett mer effektfullt sätt, berättar Jennie Blom.
Hon berättar att man i vissa kommuner har kommit längre på det här området, men att det tar tid att förstå varandras regelverk och synsätt. Dessutom kan hon på sikt se att det här samarbetet även behöver vidgas till att omfatta även Försäkringskassan och vården.
– Men den utmaningen går långt utanför det här projektets ambitioner och mål, säger Blom.
Har ni några tankar om att sprida arbetssättet vidare ut i resten av Västra Götalandsregionen?
– Hittills har vi fokuserat på samverkan mellan de involverade aktörerna och deltagare togs in först precis innan jul. Men vi delar väldigt gärna med oss av alla de erfarenheter projektet ger, säger Jennie Blom.

 

Läs mer om Mellan Rum:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar