SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Den stigande arbetslösheten har kommit att skapa en lukrativ marknad för en helt ny grupp av konsulter, de som kan coacha arbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden. Men om det finns risk för överetablering i Stockholm så har de nya leverantörerna helt andra förutsättningar i de glesbebodda delarna av inre Norrland.
Den svenska Arbetsförmedlingen (AF) fick förra våren ett anslag om 1,1 miljarder kronor som skulle användas till upphandling av så kallade kompletterande aktörer. Det handlade om coacher och konsulter som var bättre skickade än AF själva till att hjälpa speciellt ny- och korttidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. Sammanlagt skulle 960 sådana här leverantörer rekryteras och fasas in i Arbetsförmedlingens system.
Ingela Söderman, ansvarig för de upphandlade leverantörerna inom AF, menar att utmaningarna är av lite olika slag runt om i landet.
– Att hantera 340 leverantörer i Stockholm för med sig en del krav, både på de arbetslösa som ska ha kollen, på oss som ska ha uppföljningsansvaret och på leverantörerna som behöver samordna sig sinsemellan, säger hon.
I norr är det i stället avstånden som utgör det stora problemet.
– I våra direktiv står det att vi speciellt ska söka små och lokalt förankrade leverantörer. Och det för ju med sig vissa utmaningar då de förväntas klara av att arbeta över stora avstånd.
– Nu går det här ändå bra för man kan ju coacha de här grupperna på olika sätt eftersom det berör de arbetslösa som tillhör kategorin ny och korttidsarbetslösa. Hade det i stället gällt de arbetslösa som befinner sig inom garantiprogrammet så hade vi ställt helt andra krav på både lokaler och handledning, säger Ingela Söderman vid Arbetsförmedlingen.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar