Gränsbrytning

Flyt på flödet

På ny kurs

Det är dags att ta ut en ny kurs. Studenterna ser inte ut som de gjort och arbetslivet ställer nya krav på studenterna. Det kräver en helomvändning i synen på bildning.

Jobba i framkant

Ett yrke, en profession, är inte längre vad det varit. Förr var det enkelt, en hantverkare var en hantverkare och en matematiker var en matematiker. Nu och i framtiden kanske de inte längre ens finns kvar. Men det finns hopp om en ljusnande framtid!

I valet och kvalet

Att vi går till valurnorna är en ganska vanlig företeelse i våra liv men tänk om det är sista gången vi väljer som vi "alltid" gjort.

Koll på läget

För att få gjort det man vill krävs att man vet vad man gör. Hur det går till finns det just nu många åsikter om.

Vinnare & Förlorare

Vi älskar att vara vinnare, i valet, i OECD-rankingar, i regionen, i kommunen, i idrotten osv. Men när någon vinner så förlorar någon annan. För samhällsutvecklingen är det nog mer lämpligt att hitta vägar framåt som gör att alla kan känna att de vunnit.

Det våras

Framtiden ser faktiskt inte svart ut. Snarare ljus. Men det beror på från vilket håll man tittar åt.

Litet blir stort

System som byggs som lego - små bitar som bildar något stort - verkar vara en modell som visar sig framgångsrik. I alla tänkbara hörn.

Ro, ro, ro din båt...

Styrmodeller och styrsystem är viktiga i vilken organisation som helst. Men det intressanta är egentligen åt vilket håll skutan styrs.

För tid och evighet

Infrastrukturen är rejält fastgjuten både i marken och huvudet. Kanske är det dags att börja bryta upp de allt mer cementerade fundamenten?

Nytänkande om nytt

Att fortsätta vara de mest innovativa länderna i världen är Nordens länder eniga om. Däremot skiljer sig tillvägagångssätten åt.

Hopp och ansats

På tröskeln till ett nytt år. Ett så missvisande bildspråk. Den lilla plankan som skiljer 2013 från 2014 är inte en tröskel. Det är en avstampsbräda. Ju högre fart vi har när vi sätter foten på brädan, desto längre kommer vi och just nu finns det skäl att fundera på både ansats och hopp.

Näring åt näringen

Näringslivet behöver näring för att kunna växa. Olika sektorer behöver olika typer av gödning men vilka är de egentligen. I numret belyser vi ett par olika förutsättningar för ett gott näringslivs - och innovationsklimat.

I beredskap

Inte bara nu, utan alltid, är en av samhällets funktioner en förmåga till beredskap. Att vänta, invänta och vara beredd på saker som kan komma att hända. Den kapaciteten belyser vi i det här numret.

På en annan bog

Strategier och beteenden som är både kloka och konstruktiva om vi har en viss målbild visar sig okloka och direkt skadliga om vi har en annan. När vi byter kurs, vare sig det sker hastigt eller gradvis, kan vi komma till en punkt där vi faktiskt måste omvärdera också väldigt triviala och vanliga företeelser.

Sjukt på sjukan

Sjukvården står inför stora förändringar. En åldrande befolkning, minskade skatteintäkter, krävande patienter och ett trögt organisation är kanske inte mer av samma den väg som vården bör vandra.

Det stora barriärrivet

Vi lever som om det finns självklara barriärer runt omkring oss i samhället. Ibland är det sant ibland inte. Det mest intressanta dock är vad som händer om vi agerar som det finns barriärer när de i själva verket är upplösta.

2+2=3

Västgötaklimax, upp som en sol - ned som en pannkaka, luften gick ur och båset är tomt. Dessa, och många andra, bilder far igenom mitt huvud när jag inventerar den här höstens resultat för regionfrågor, omorganisationer och strukturförändringar. Det är absolut inte ett permanent tillstånd, snarare den lilla tilltagande rultighet som kännetecknar ett barn precis innan det skall ta ett nytt ryck i längdkurvan. Men just nu är det alltså lite trögt, lite rultigt och - om sanningen skall fram - lite uppgivet. Därför blir det här numret en expose över problem och misslyckanden vad gäller regionutveckling och organisationers samverkan. I den svackan ligger självklart fröet till nästa stora språng och redan i nästa nummer återtar vi den optimistiska och framåtsyftande ton som är Gränsbrytnings signum. Trevlig höst!

På gott och ont

Att bygga ett hus var tidigare en ganska okomplicerad historia. Idag är det många parametrar som ska beaktas. En positiv effekt har ofta en negativ effekt i ett annat sammanhang. En hög standard kan både betyda förbättring och försämring. Att bygga i ett komplext landskap ställer högre krav på förståelse än kunskap.

Månadsarkiv