Sveriges näringsliv ser ut som ett timglas. Att arbeta med midjemåttet är en förutsättning för att vår välfärd.

CC BY Celestine Chaua
CC BY Celestine Chaua

Jag funderar ofta på vad det är som gör att en person väljer att sticka ut hakan, att vilja skilja sig från mängden eller uttryckt i andra termer, vad som får någon att gå sin egen väg. Vilka just den enskilda individens behov och anledningar kan vara.

I hela mitt liv har jag fascinerats över vilka drivkrafter som ligger bakom människors agerande. Personligen tror jag, att allt såväl alla upplevelser som alla möten leder vidare till ett nästa steg. Ungefär som ett enda livslångt dominospel. Givetvis kan det även finnas en grundläggande och mer likvärdig orsak, att man inte har känt sig tillräckligt sedd under sin uppväxt som man helt enkelt tar igen– medvetet eller omedvetet – i ett senare skede.

Men jag tror också, att ett ögonblick är mer avgörande än andra. Det som verkligen sätter spår hos individen och möjliggör, eller frilägger, något inneboende och skapar rätt förutsättningar för ett språng eller snarare tusentals. Vad var det som fick de två svenska journalisterna att korsa Syriens gränser, eller den unga svenskan, grundare av organisationen Friends, att fortsätta korsa otala mentala gränser i över 17 år (då slutligen erkännandet kom i form av ett namnbyte på vår nationalarena).

I min profession möts jag dagligen av personer med just en stor vilja att göra något eget och välja sin egen framtid. Jag sitter mitt i den så kallade innovationsvärlden, i en värld som med all säkerhet kan benämnas som gränsbrytande. Här möts akademin med det privata näringslivet. Så är det tänkt i alla fall, vilket är en mycket god intention och inte en dag för tidigt. Här ska forskningsresultat och idéer komma vidare, för att få Sverige på fötter igen.

Mitt uppdrag ligger helt i linje med denna ambition. CONNECT sammanför entreprenörer med ett professionellt nätverk för att stödja tillväxtfokuserade företag i deras kommersiella utveckling. Vårt nätverk tillför kompetens, kontakter och i viss mån även kapital. Precis det som min långa erfarenhet säger mig att företag behöver, för att expandera och utveckla sin verksamhet – med andra ord skapa tillväxt. Vi är ett privat initiativ, med representation från alla sektorer och samhällsinstanser.

I Sverige är vi otroligt duktiga på innovationer, det har ett flertal externa rapporter påvisat. Vi har också fattat galoppen med att få fler att starta företag. Det har satsats miljoners miljoner från den offentliga kassan, på allt ifrån webbportaler till fysiska rådgivningsenheter. Kanonbra. Nu tycker jag dock att det är dags för landet Lagom att våga ta ytterligare ett steg.

Våra politiker och beslutsfattare måste ha modet att själva våga sticka ut hakan och satsa på den där lilla getingmidjan som skiljer sig från mängden.

Våga investera på det som allmänt sedan länge ansetts vara högoddsare, de mindre företagen.

Om vårt land rent företagsmässigt ser ut som ett timglas, med ett fåtal bjässar med massvis anställda längst upp och ett oräkneligt antal små- och medelstora med numera ännu fler anställda längst ner, är det endast den där lilla lilla mitten som faktiskt har det som krävs för att bli nästa H&M, Axis eller Oatly. Och precis som med CONNECT, anser jag att det krävs samverkan över gränserna, akademi-näringsliv-offentligt- ända upp till regeringsnivå för nå resultat. It´s all about management.

Dag efter dag, vecka efter vecka, konfronteras jag med innovatörer som är villiga att riska hus och hem, i syfte att göra avtryck. Och jag är glad över att få vara en del av den stödstruktur som finns till deras hjälp. För let´s face it, om alla hade varit lika dumma som jag på vetenskapsfronten hade det inte blivit mycket uppfunnit.

Vår uppgift, vi som har talang inom andra mer begripliga områden, måste därför kratta manegen åt dessa fantastiska människor som fortsätter vilja bryta gränser.  För först då tror jag att vi andra också vågar korsa våra egna gränser.

Lämna en kommentar