Den 11 februari 2004 klockan 17.27 ringde det i Harald Hjalmarssons telefon.   – Electrolux ska lägga ner. Electrolux ska lägga ner i Västervik.

Harald Hjalmarsson som är kommunstyrelsens ordförande i Västervik och ordförande i Region Kalmar berättar på Stora Tillväxtdagen om hur Västervik stod inför sin största utmaning någonsin – att vända trenden efter nedläggningen. Många orter har varit med om det, att världens vänds upp och ner och det man trodde var en stabil och trygg plats visar sig vara allt annat än det. Nu senast i Södertälje med Astra Zenecas nedläggning, tidigare i år i Trollhättan med SAABs dit. Vissa orter bl.a Östersund och Visby har fått tillskott i form av utlokaliseringar av myndigheter medan andra har fått klara sig själva – eller har velat klara sig själva. Harald Hjalmarsson är nöjd med att de fick gå igenom stålbadet ensamma.

Utlokalisering skjuter problemen på framtiden. Processen hade tagit längre tid om vi hade fått ett ”nytt” Electrolux i Västervik.

Istället var vi tvungna att hitta en annan väg. Det behövdes ett paradigmskifte för att vi skulle kunna gå från att vara passiva till att vara aktiva. Att gå från att vara en bruksort till ett entreprenörsstyrt samhälle krävde att vi vågade byta värderingar.

–Vi började med att fokusera på oss själva istället för att jämföra oss med andra säger Harald Hjalmarsson.  Att hitta vår egen väg och förstå att det var vi – eller jag, som ägde agendan var avgörande. Det var ingen annan som skulle göra jobbet med att vända trenden. Vad gjorde Västervik och vad gjorde Harald Hjalmarsson för att gå från ett nattsvart hål till en ljusare framtid? De började med att bygga broar mellan partier, mellan näringslivet och politiken, mellan föreningar och människor. Behovet av dialog var starkt och att aktivt arbeta med kommunikation, både de fysiska mötena men också med de sociala medierna såg Harald Hjalmarsson som en av de viktigaste komponenterna i förändringsarbetet. Västervik byggde även ett Högskolecentrum, bildade ett näringslivsbolag och förbättrade dialogen mellan alla aktörerna på orten. Föreningslivet klev fram och blev en tillväxtfaktor.

Harald Hjalmarsson har dragit flera lärdomar av sin egen resa.
– Att sätta gränser och se till att jag haft hälsan i behåll och möjlighet till återhämtning har varit en nödvändighet för att orka. Att humor och glädje alltid måste få utrymme är ett annat ofrånkomligt krav. Respektera krisen och var öppen och ärlig med hur läget är tror Harald Hjalmarsson är ett av recepten för hur Västervik lyckades vända trenden.
– Kopiera inte från någon annan kommun är en av hans paroller. Idag finns det ett bredare näringsliv i Västervik än på Electroluxtiden. Sårbarheten i en ort med flera arbetsgivare är självfallet mindre och med större in- och utflyttningar i en ort finns det möjlighet till nya företag att starta och gamla att förändras. Västervik har lyckats vända trenden.

Lämna en kommentar