Augusti

Europa rör sig Europa står mitt i ett historiskt skifte – men det är svårt att se bakom dimridåer av politisk retorik. Conchita Wurst CC BY Gobal panorama Ibland kan man nästan känna hur det går som en stöt genom en […]

Nummer 2

Vi måste bygga ultrastruktur I vår jakt på samhällelig infrastruktur fäster vi blicken på marken, rälsen, fiberkabeln och betongsulan. Vi borde i stället titta uppåt. Framtidens fundament är än så länge bara frivola företeelser. Men resan från Frykstadbanan till Statens […]

Politik får inte bli fia med knuff

CC By Andrew Mason

När man vill attrahera så många som möjligt kan det vara frestande att förändra själva produkten. Det är som det skall vara men om man förenklar den till den grad att den blir lätt att sälja men omöjlig att använda har man skaffat sig problem. Det är vad som är på väg att hända med det politiska arbetet.

Små och mellanstora företag vinnare när utlysningarna för Horizon 2020 nu lanseras.

CC BY Ezioman

Den 11 december öppnade EU:s nya forskningsprogram – ett ramprogram för forskning och innovation. Programmet som löper under perioden 2014-2020 är en av världens största forskningsprogram med en budget på 80 miljarder euro. Under de närmsta två åren ska 15 miljarder euro fördelas på projekt med fokus på att öka tillväxten och sysselsättningen i Europa.

Lek med siffror

FFF 3D-print infil percentage CC By Creative Tools

I den allmänna debatten målas ungdomsarbetslösheten upp som ett enormt problem. En av fyra unga är arbetslösa och partierna tävlar om hur de bäst ska lösa de ungas situation. Gränsbrytning tittar närmare på de skräckinjagande siffrorna och hittar en annan bild som bättre beskriver verkligheten.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7