Tänkande vid vägs ände?

Att öka innovationskraften är en central fråga för många organisationer idag. Det är inte bara på universitetens innovationssystem eller på de regionala kontorens utvecklingscenter som innovationsprocesser pågår. Gränsbrytning hittar tre arenor där innovationprocessen äger rum och tittar på kriterierna för dessa.

Kultur är antingen eller… 

Begreppet kultur har två vitt skilda betydelser. Den egentliga betydelsen är odling, från latinets ”Cultura”. Med den innebörden har det kommit att användas om all mänsklig utveckling som inte är biologisk. Våra familjemönster, vårt språk, vår humor och vår klädsel är alla uttryck för mänsklig kultur, d v s något vi genom årtusenden odlat fram.

Tillväxt i tillväxtdebatten  

Till konstkritiken och sportjournalistiken kan vi nu foga stora delar av tillväxtdebatten. Gemensamt för de här tre är att man ganska fort får en känsla av att de har ett förvånansvärt distanserat förhållningssätt till den företeelse de faktiskt säger sig analysera eller förstå.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7