Ungdomsarbetslösheten högt på regionernas agenda  

SVERIGE / REGIONER: Arbetslösheten minskar bland unga. I maj var det 15000 färre öppet arbetslösa ungdomar i Sverige jämfört med maj förra året. – Att fortsätta arbeta för att få ner ungdomsarbetslösheten är vår enskilt viktigaste utmaning, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne.  

Framtidens Östersjötransporter tas fram i Skåne-regi

   NORDEN/ ÖSTERSJÖN: Gröna transportkorridorer genom Sverige vore bra men gröna korridorer i hela Östersjöregionen vore ännu bättre. Rätt planerade kan transportlederna dessutom göra regionen mer attraktiv. Med den utvecklingen i sikte arbetar just nu 20 samarbetspartners i åtta länder – ledda av Region Skåne – i EU-projektet Trans Baltic.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7