Ingången   Den regionala blinda fläcken  

Den regionala nivån med sina länsstyrelser och regionförbund saknar i dag motstycke vad gäller ansvar för strategier, planer och program. Men likväl lyser arbetsmarknads- och delvis kompetensförsörjningsfrågorna ofta med sin frånvaro i regionernas övergripande dokument, RUP:en.  

”Syns man inte så finns man inte”  

SVERIGE / STATEN: Effektivare kommunikation rankas högt när länsstyrelser och regionförbund pekar ut strategiska nyckelfrågor i den regionala utvecklingen. – Syns man inte så finns man inte, säger Lars-Gunnar Rönnqvist, planeringsdirektör på länsstyrelsen Västernorrland.  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7