Ingången   Var möts de lokala brobyggarna?  

I det här numret speglas situationen hos tre lokala brobyggare: Louise Östlund vid Kalmar Science Parks, Bertil Nilsson vid URBACT i Malmö samt Margareta Asserwall vid Leader VäxtLust i Arvika. Dagligen söker de innovativa vägar för att nå en hållbar utveckling inom sina olika områden. Trots detta så korsas sällan deras vägar.  

Kulturen granskas av ny statlig myndighet

SVERIGE / STATEN: Regeringen vill skapa sig en tydligare översikt av kulturarbetet – för att kunna granska den offentligt finansierade kulturen. Mottagandet i regionerna är både ris och ros. Kritiker anser att det är omöjligt att sätta sig in i den bredd som det regionala kulturarbetet omfattar.

Tydlig politisk majoritet för bildandet av regionen Jönköping  

SVERIGE / LANDSTING: Socialdemokraterna och Moderaterna i Jönköpings län är överens om hur en regionbildning bör se ut. Partierna föreslår att Landstinget, tillsammans med länets kommuner, ansöker om att få bilda en Regionkommun – Region Jönköping. Med politisk majoritet behöver partierna inte bry sig om vad kringliggande län tycker och tänker.

Lärandeplaner klara i alla län  

SVERIGE / REGION: Lärandeplaner ska höja kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. – Uppföljning och utvärdering har varit ett eftersatt område, säger Bo Bernerstedt, programsamordnare på länsstyrelsen i Västmanland.  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7