Riv barriärerna!

studentmössa

Det låter väldigt ”-68” och var det också. Av ideologiska skäl skulle skolan reformeras så att ingen stängdes ute från akademiska studier. Alla skulle ha rätt till akademisk utbildning.