Framtidens folkhälsa – en lokal och regional utmaning

SVERIGE: Ska folkhälsoinsatserna vinna framgång krävs gott fotarbete. Det har bland annat Stockholms läns landsting insett där Centrum för folkhälsa allt mer tagit rollen som ”regional spindel”. – Bara det faktum att vi sitter i samma hus som Kommunförbundet liksom landstingets regionplanekontor med ansvar för planering och tillväxtfrågor gör att vårt arbete underlättas oerhört mycket, säger Lena Kanström, chef för Centrum för folkhälsa.