Nummer 11

Vem blir först med parallell utbildning? Ett samhälle byggt på kunskap är sekventiellt. Först lär man sig ofattbara mängder under tjugofem år – sedan använder man någon bråkdel av det man lärt under de följande fyrtio. Ett samhälle byggt på […]

Hela nummer 10

Jobba i framkant Ett yrke, en profession, är inte längre vad det varit. Förr var det enkelt, en hantverkare var en hantverkare och en matematiker var en matematiker. Nu och i framtiden kanske de inte längre ens finns kvar. Men […]

Hela nummer 8

Koll på läget För att få gjort det man vill krävs att man vet vad man gör. Hur det går till finns det just nu många åsikter om. — Samhällsplanering i nytt fokus Nytänkande krävs för att gränsen mellan landsbygd […]

Supervalåret 2014 eller?

Law.Gov -- opening up primary legal materials CC BY OpenSource.com

Supervalåret 2014. Två val samma år. Det politiska intresset har inte varit så stort på länge och debatten inte så högljudd. EU-valet är först ut. En riktig värdemätare inför det ”riktiga” valet i höst. Men har vi inte fått det om bakfoten?

Hela nummer 5

Det våras – faktiskt – för oss alla Vi tycks ha svårt att ta det till oss men det går mycket bättre – på de flesta samhällsområden För ett par decennier koncentrerade sig samhällsforskningen på varför folk var olyckliga och […]

Hela nummer 4

Ett stabilt flöde även när inflödet är instabilt Energibranschen står inför sin största omvälvning på mycket länge. Det handlar inte om övergången till förnyelsebar energi utan om hur den förnyelsebara energin kommer in i systemet. Solar Power Generator CC BY Grumcajsz […]

Hela nummer 3

Lean eller Broad? Att förhålla sig till slutresultatet är klokt. Om man ser det. Om inte måste man hitta en annan väg framåt. CC by Jack Dorsey I jakten på kvalitet, resurshushållning och effektivitet finns det en rad mer eller […]

Nummer 1/2014

Kundkontakt ska lyfta finska innovationer För mycket fokus på teknik har gjort det svårt att utnyttja innovationskraften i Finland. Nu byter företagen strategi och börjar lyssna mer på vad kunderna vill ha. Angry plushes CC BY Omarriva Bättre känsla för vad […]

Hela nummer 17

I beredskap
Inte bara nu, utan alltid, är en av samhällets funktioner en förmåga till beredskap. Att vänta, invänta och vara beredd på saker som kan komma att hända. Den kapaciteten belyser vi i det här numret.

Kort & Nytt om regioner

National or Nordic regions OiAnalyse June 2013 001F CC BY News Öresund

Miljoner till utvecklingssatsningar Västra Götaland har Sveriges största regionala kulturbudget. Regionutvecklingsnämnden har antagit ett handlingsprogram som ska bidra till att utveckla området och även beslutat om totalt 38,5 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i Västra Götaland. Norge lägger 100 miljoner på […]

Hela Nr 15

Sjukt på sjukan Sjukvården står inför stora förändringar. En åldrande befolkning, minskade skatteintäkter, krävande patienter och ett trögt organisation är kanske inte mer av samma den väg som vården bör vandra. Från patient till konsument Steampunk Gear: Vintage Ox Leather […]

Regionala nyheter

Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo 20131030. CC BY News Øresund

Notiser under rubrikerna ”Lägg ner Nordiska Rådet och Nordisk Ministerråd”, ”Behöver glesbygden statligt stöd?”, ”Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin”, ”Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige” och ”Nytt fra Nord-konferansen”

Hela nummer 14

EU-myten som passiviserar EU:s demokratiska underskott, avståndet mellan Bryssel och den vanliga människan, reser sig som en hög mur mellan oss medborgare och beslutsfattarna i Bryssel. Tänk om det är ett inbillat hinder? snap By DuReMi Viket resultat får vi, om […]

Hela nummer 13

Västgötaklimax, upp som en sol – ned som en pannkaka, luften gick ur och båset är tomt. Dessa, och många andra, bilder far igenom mitt huvud när jag inventerar den här höstens resultat för regionfrågor, omorganisationer och strukturförändringar. Det är absolut inte ett permanent tillstånd, snarare den lilla tilltagande rultighet som kännetecknar ett barn precis innan det skall ta ett nytt ryck i längdkurvan. Men just nu är det alltså lite trögt, lite rultigt och – om sanningen skall fram – lite uppgivet. Därför blir det här numret en expose över problem och misslyckanden vad gäller regionutveckling och organisationers samverkan. I den svackan ligger självklart fröet till nästa stora språng och redan i nästa nummer återtar vi den optimistiska och framåtsyftande ton som är Gränsbrytnings signum. Trevlig höst!

Hela nummer 12

På gott och ont Att bygga ett hus var tidigare en ganska okomplicerad historia. Idag är det många parametrar som ska beaktas. En positiv effekt har ofta en negativ effekt i ett annat sammanhang. En hög standard kan både betyda […]

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 141