Om ledarskap

Alltså – vad är ledarskap egentligen? Är det besläktat med andra ”-skap”? Författarskap, mästerskap eller djävulskap? I de tre senare fallen är det tydligen så att ”-skapet” är något som någon gör. En författare skriver – det blir hens författarskap, en mästare gör sitt bästa – det blir ett mästerskap och en djävul djävlas, det blir alltså djävulskap.

Människorna åter vinnare

My contacts on Flickr CC BYOyvind Solstad

Först var personalen en resurs för att producera varor och tjänster. Sedan blev personalen en viktig del av själva produkten. Nu är människor på väg att bli det enda som är värdefullt i leveransen överhuvudtaget.

Kreativa kraftfält

City Forcefield Sphere CC BY ryaninc

Ett av de mer undanskymda områdena för EU-politik är kultur. Ändå är det ett som tycks ha en oerhörd potential. Kopplingen mellan kultur – innovation – tillväxt blir allt starkare och de länder som placerar sig överst i EU’s kulturbarometer […]

Vi måste bygga ultrastruktur

rail nails CC BY mcclanahochie

I vår jakt på samhällelig infrastruktur fäster vi blicken på marken, rälsen, fiberkabeln och betongsulan. Vi borde i stället titta uppåt. Framtidens fundament är än så länge bara frivola företeelser. Men resan från Frykstadbanan till Statens Järnvägar är i många stycken intressantare än diskussionen om avreglering och banunderhåll.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4