Om att ärva…

tractor

Arv betraktas för det mesta som något positivt. Något som ger oss lite extra resurser och lite bättre förutsättningar. Men det finns inga fria luncher. Att ärva innebär också att få sina valmöjligheter beskurna och att få sina framtida inkomster intecknade. Den här sidan av arvet gör sig mer påmind ju längre vi traderat saker. Tradition kan alltså vara ett guldpläterat ok.

Nytt & Kort

Svenska regioner mest innovativa ”Regional Innovation Scoreboard 2012” har jämfört innovationsförmågan i 190 europeiska regioner och Sveriges regioner placerades sig främst åter igen. I förra numret av Gränsbrytning tog vi upp att det finns stora regionala skillnader mellan Nordens regioner. Sifforna […]

Ett hållbart samhälle är lätt fixat

CC by Todd Morris

Åtminstone om vi undviker den mycket mer komplicerade frågan: Hållbart för vem? Själva planeten vi bor på är extremt hållbar, det kan vi inte göra något åt hur vi än försöker. Man får alltså anta att den som talar om ett hållbart samhälle menar ett för människor hållbart dito. Men även då uppstår en hel rad frågor som förtjänar lite mer belysning än vad vi hittills sett.

Migration & MIT

Att passera gränser, eller att inte få göra det, blir möjligen ett forsknings- och utbildningsområde vid ansedda MIT. Medan fasövergångar kan tänkas intressera fysiker och naturvetenskapare så intresserar sig historiker och genusvetare för gränsövergångar.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Gränsbrott! Nordiska rådet föreslår inrättandet av en särskild ombudsman för gränshinder. Den som känner sig illa hanterad av dubbelbeskattning, utebliven rösträtt eller bristande socialförsäkringar skall kunna vända sig till ombudsmannen för att få hjälp. Den övergripande tanken är naturligtvis att […]

Innovation – eller bara utveckling?

All mänsklig aktivitet innebär förmodligen utveckling. Om den är till det bättre eller till det sämre får naturligtvis avgöras av betraktaren men det är svårt att hitta några områden där vi inte gradvis förändrar vårt sätt att arbeta, vårt sätt att interagera eller våra produkter och tjänster.

Almedalen – Gränsbrytning eller gränskontroll?

Sommaren 1968 höll Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, ett tal i Visby. Orsaken var att Olof Palme, sedan många år, tillbringade somrarna på Fårö tillsammans med sin familj och den socialdemokratiska föreningen på Gotland bad Palme att hålla ett tal när han ändå var i krokarna. Det här var startskottet för det som skulle komma att bli Almedalsveckan.

Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4