Integritet versus sammanhang i krisens Europa

Individualisering och integritet är två av vår tids modeord. Individuella utvecklingsplaner i skolan, individuella anställningsavtal och individuell anpassning av varor och tjänster är bara några av de företeelser som tycks handla om ett allt tydligare fokus på den enskilda människan snarare än på kollektiv eller grupper.

Utbränd – eller otänd?

Jag har, de senaste åren, precis som alla andra kommit i kontakt med utbrändhet, depressioner och andra av tidens symptom. Många samtal, diskussioner och föreläsningar, böcker, tidningsartiklar och TV-program har passerat revy och så småningom har både du och jag hört allt som finns att höra i ämnet. 

Ett nätverk har inte något syfte 

Allt oftare talar vi om olika typer av nätverksarbete som motpol till det ganska institutionaliserade och genomorganiserade arbete vi hittills varit vana vid. För att få det att fungera behövs en lite djupare förståelse kring hur nätverk fungerar. 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4