EU: I Europa finns två huvudtyper av regioner, de som är innovativa och kreativa och de som kan uppvisa en stark produktivitet inom sitt näringsliv, och båda har sina unika förutsättningar och behov. De här slutsatserna finns att läsa i sammanfattningen av EU-kommissionens sjätte sammanhållningsrapport som publicerades precis innan sommaruppehållet.
Där poängterar författarna att de innovativa och kreativa regionerna i dessa kristider framförallt måste dra största nytta av hela den bredd av både människor och arenor som finns tillgängliga på plats. Författarna går till och med så långt att man uppmanar till öppenhet, vidsynthet och en politik som medvetet strävar till att involvera och integrera utsatta grupper i samhället. Bara då har man en chans att behålla sina konkurrensfördelar. I den här typen av regioner finns oftast större städer med internationell dragkraft.  
Den andra typen av regioner kallas i rapporten för regioner som ”närmar sig” (konvergerar), underförstått de innovativa och kreativa regionerna. De allra flesta regioner inom EU tillhör den här kategorin och är starka inom någon eller några branscher där styrkan är näringslivets produktivitet. Författarnas råd till dessa regioner är att stärka banden mellan det lokala näringslivet och de internationella intressen som storföretag eller finansiärer som finns på plats. Mycket handlar här om att se till att den lokala arbetskraften kan hålla jämna steg med kompetenskraven inom företagen och branscherna i tider av högkonjunktur och när det sker omställningar.
 
Länk till sjätte sammanhållningsrapporten:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar