DANMARK: Hur ska resultat och effekter av internationellt arbete kommuniceras vidare? Den frågan är i fokus vid KL:s – det danska kommunförbundets – internationella konferens nästa tisdag, den 24 november.  

Det tycks finnas en gemensam nämnare när danska kommuner uppträder på den internationella arenan, oavsett om det handlar om lågskaliga vänortssamarbeten eller storståtliga EU-projekt och oaktat om det rör vitt skilda områden som grundskolor, kultur, miljö eller näringslivsutveckling: kommunerna är inte tillräckligt bra på att vidareförmedla resultaten.
Därför har årets konferens rubriken: ”Internationella resultat – se till att få berättat den goda historien!”
 
Kalmar är förebild
I Kalmar finns kunskapen att presentera positiva erfarenheter så att det når ut, och ett av konferensens huvudinslag blir när utvecklingschef Kyrre Dahl och EU-koordinator Jan Martinsson berättar hur Kalmar blivit en av Sveriges mest internationella kommuner.
 
Tre workshops
Under eftermiddagen hålls tre olika workshops:
– Informationsverksamhet om internationella aktiviteter – tips och idéer för att komma igång ordentligt.
– Internationella strategier – hur uppdaterar kommunerna sina strategier i förhållande till internationaliseringen av grundskolorna?
– Internationalisering – en naturlig del av den kommunala näringslivsutvecklingen.
Konferensen hålls i Nyborg på Fyn.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter
Lämna en kommentar