Bredband når allt fler

Kommunernas engagemang för att driva på utbyggnaden av bredband ökar. Omkring hälften av alla hushåll och företag i Sverige har i dag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med oktober 2010, konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i sin nya uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.
Strategin slår fast att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband år 2020, en målsättning som PTS tror ska hålla.
Katrineholm, Norrköping och Finspång är tre kommuner som under våren sjösatt bredbandsprojekt med hjälp av pengar från PTS och EU:s regionala utvecklingsfond. Tillsammans bygger de ett elva mil långt fiberbaserat bredbandsnät för att binda samman orter på landsbygden.
Vi kan inte ha en landsbygd där kommunikationen inte fungerar
säger Hans Haglund, IT-strateg i Katrineholms kommun.
På sin väg genom kommunerna passerar bredbandsnätet länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland, därför har också de två länsstyrelserna engagerat sig i projektet.

Grönland har lämnat EU!

Överraskningar måste inte vara dagsaktuella. För oss på redaktionen kom det som en fullständig blixt från klar himmel när vi insåg att Grönland, efter en folkomröstning 1982, har lämnat EU. Det kallas ”regionalt utträde” och 1985 var processen fullbordad. Grönland är sedan dess associerat till EU som ett av dess ”utomeuropeiska länder och territorier”.

Regio Star Awards

RegioStars Awards går av stapeln den 14 juni och ska kora fem vinnare i fem olika kategorier inom regional utveckling. Syftet är att visa på goda exempel och originella och innovativa EU-projekt som en inspiration för andra regioner. I år är ett svenskt projekt i final i kategorin; Integrerad utveckling av eftersatta stadsområde. Projektet SÖM (Syd Östra Malmö) arbetar med att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfälle i stadsdelarna Fosie, Rosengård, Södra Innerstaden och Centrum. Finland är finalist i kategorin Tillväxt – hantering av demografiska förändringar och aktivt åldrande. Det återstår att se om ett av de nordiska projekten visar sig vara utmärkande.

Tillväxtverket satsar på fem hållbara destinationer

Mer innovation, bättre hållbarhet och ökad internationell konkurrenskraft är några av de resultat Tillväxtverket hoppas på i en treårig satsning om totalt 60 miljoner kronor. Av 40 sökande destinationer har verket valt ut fem som man anser har goda förutsättningar att växa på en internationell marknad. De fem är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Destinationerna har visat att det finns ett fungerande och engagerat nätverk av publika och privata aktörer som är beredda att jämsides med Tillväxtverkets satsning gå in i ett gemensamt åtagande. Alla fem orterna har redan en stor och växande besöksnäring vilket möjligen är lite kontroversiellt. Gränsbrytning kommer självklart att följa satsningarna och inte minst försöka ta reda på hur man utvärderar en insats som är så pass begränsad jämfört med de summor som redan satsas på de fem resmålen.

Ökad rörlighet bland studenter

Även i år slår Erasmusprogrammet rekord. En kvarts miljon studenter har under förra läsåret studerat i ett annat land inom EU. Det land som skickar ut flest studenter är Spanien och Spanien är också det land som tar emot flest studenter. Det enda land som faktiskt minskat sitt Erasmusutnyttjande är Luxemburg fast de är också det land som skickar ut flest i förhållande till sin folkmängd. Varje år ökar volymerna med 6 – 9 % och det finns ingen anledning att tro något annat än att visionen om ett gränslöst europeiskt universitet är på väg att infrias, sakta men definitivt säkert.
Lämna en kommentar