SVERIGE / LANDSTING: En snabbutredning ska visa om Värmland tjänar på att bilda en egen regionkommun eller ej. Men de sex partierna i det nya landstingsstyret får svårt att hitta en gemensam linje och länets behov av samarbete ser olika ut i olika väderstreck.  

Fredrik Larsson (M) blir ordförande i den nya landstingsstyrelsen. Han konstaterar att debatten om en eventuell ny västsvensk regionbildning pågått länge och att förutsättningarna för en sådan är väl kända. Däremot finns det ingen samlad bild av för- och nackdelarna med en regionkommun.
– Nu när Halland fått regionkommunstatus vore det oärligt mot värmlänningarna att inte pröva förutsättningarna även här, säger han.
 
Sex partier har bildat koalition och ska styra Landstinget Värmland de närmaste fyra åren: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet. Partierna har enats om att snabbutreda om en regionkommun är en bra modell för Värmland. Utredningen ska lämna beslutsunderlag redan ett par månader in på nästa år för att de enskilda partierna ska kunna ta ställning i slutet av april. Det slutgiltiga avgörandet ligger hos landstingsfullmäktige, men om partierna kan komma överens återstår att se.
– Så här långt har vi valt att säga att respektive parti ska jobba med frågan, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.
 
Skeptisk till stordrift
Fredrik Larsson är skeptisk till stordriftslösningar, men ser också fördelar med starkare regionala band. Ett problem är att Värmlands intressen och behov av samarbete ser olika ut i olika vädersträck. I näringslivsfrågor känner länet störst samhörighet med Västra Götaland, medan man inom sjukvården sedan länge samarbetar med Örebro och Uppsala. Samtidigt innebär närheten till Norge en breddad marknad för handel och jobb.
– Sjukvården har en logik, näringslivet en annan, säger Fredrik Larsson.
 
Han är inte främmande för att låta värmlänningarna säga sitt i en folkomröstning:
– Kan man ha en folkomröstning om ifall Sverige ska gå med i EU så kan man väl ha en om ifall Värmland ska ingå i Västra Götalandsregionen, säger Fredrik Larsson.
Miljöpartiet vill gärna att det blir en folkomröstning och är inte nöjt med dagens situation där regionfrågorna hanteras av både landstinget och Region Värmland.
– För väljarna blir det oklart var ansvaret för regionpolitiken ligger, säger Jesper Johansson, Miljöpartiets gruppledare i landstinget.
 

I princip föredrar Miljöpartiet decentraliserade beslut, men Jesper Johansson vill se resultatet av snabbutredningen innan han tar ställning till om en regionkommun är en bättre lösning än att Värmland ansluter till Västra Götalandsregionen. Samtidigt tycker han att befolkningssiffror och kilometerantal talar ett tydligt språk:
– I Värmland bor drygt 270 000 människor och avståndet till besluten är högst 20 mil. I Västra Götaland är invånarantalet två miljoner och avståndet är 40 mil.
Jesper Johansson pekar på ytterligare en sak som talar för att Värmland ska göra som Halland:
– En fördel med att först bilda en regionkommun är att man sedan, om man vill, kan gå vidare och slå sig ihop med Västra Götaland när man testat ett tag.
 
Bra samtalsklimat                     
Trots att det sannolikt blir svårt att hitta en gemensam linje i regionpolitiken är både Fredrik Larsson och Jesper Johansson övertygade om att koalitionen kommer att hålla.
– Det ser väldigt bra ut med ett bra samtalsklimat och en respekt mellan partierna. Men det är viktigt att vi ändå snart ser en riktning i hur vi står i regionfrågan, säger Jesper Johansson.
Centerpartiets gruppledare Jane Larsson ser också fram emot ett bra beslutsunderlag från utredningen. Hon konstaterar att regionpolitiken väcker många känslor i Värmland och värnar om den mångfald av kontakter utanför landstings- och länsgränsen som man redan har i dag.
– Vi får inte låsa in oss i nya organisatoriska lösningar som gör att vi inte kan samarbeta åt andra håll. Vi ska inte ha några skarpa gränser, säger Jane Larsson.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar