SVERIGE / REGIONER: Fler bostäder står högt på listan när kommunerna i Norrbotten tar fram nya mål för sin regionala utveckling.  

– Gruvnäringen skapar många nya jobb, men utan boende blir det inga skatteinkomster, konstaterar landshövding Per Ola Eriksson. 

Flyg in, flyg ut. Veckopendlande gruvarbetare som betalar sin skatt utanför kommungränsen är ett oroväckande scenario för Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala – de fyra kommuner i Norrbotten där järnmalmen nu åter väcker framtidshopp. Kiruna och Gällivare är etablerade gruvsamhällen och har sett vad bristen på bostäder innebär.

– Vi har jobben, men också en akut bostadsbrist. I dag finns nästan inga vakanser, säger Birgitta Larsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Gällivare.

  Baracklösningar

Att bostäder är ett gemensamt regionalt intresse blev tydligt när Birgitta Larsson och ytterligare ett 30-tal politiker och företrädare för det lokala näringslivet nyligen träffade landshövdingen Per Ola Eriksson för att förbereda revideringen av den regionala utvecklingsplanen. I november står möten med de övriga kommunerna på tur. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att senast den 15 december redovisa prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020.

– Bostadsfrågan är mest angelägen. För att få folk att flytta hit och bli skattebetalare kan vi inte bara ha barackboende, konstaterar Per Ola Eriksson.

 

Bättre kommunikationer är ett annat regionalt krav, både för gods och för personer. Trafikverket har avsatt pengar för att bygga fler mötesplatser längs Malmbanan, men det räcker inte, anser landshövdingen. Sträckan Luleå-Narvik måste ha dubbelspår.

  Strid om strandskydd

Per Ola Eriksson har hamnat i blåsväder för att i några uppmärksammade fall ha drivit igenom dispenser mot strandskyddet. Besluten har överklagats och Eriksson har dragit på sig en JO-anmälning, men han håller fast vid sin linje och påminner att de lagändringar som gjordes för ett par år sedan hade som syfte att underlätta för glesbygden. Han hänvisar också till samtal med flera kommunalråd i länet, som anser att länsstyrelsen är för restriktiv i sina bedömningar och att det hämmar kommunernas möjligheter att erbjuda attraktiva boenden i strandnära lägen.

– Häruppe finns gott om och sjöar och älvar. All respekt för strandskyddet, men vi måste kunna erbjuda attraktiva bostadsområden. Vi måste lyfta fram våra komparativa fördelar, säger Per Ola Eriksson.

  Satsar på moduler

Jokkmokk är den senaste i raden av norrbottniska kommuner där järnmalm skapat framtidstro. Bolaget Beouwulf Mining planerar att starta en gruva i Kallak vid Björkholmsberget och

 

har genomfört provborrningar som tyder på att där finns mer än 600 miljoner ton malm.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Andersson (S) har stora förhoppningar och tror på flera hundra nya jobb till kommunen. Däremot tror han inte att Jokkmokks invånarantal kommer att öka särskilt mycket. Erfarenheterna från utbyggnaden av vattenkraften i början av 1990-talet tyder inte på det. Då skapades många jobb och kommunen byggde bostäder, men väldigt få valde att bosätta sig i Jokkmokk för gott. När arbetet var klart flyttade de flesta vidare.

– Efter det satt vi fast med tomma bostäder under lång tid och det är mycket besvärande för kommunens ekonomi. Den här gången kommer vi i stället att hyra tillfälliga bostadsmoduler, säger Stefan Andersson.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Torbjörn Tenfält  

Lämna en kommentar