SVERIGE / REGIONER: Region Västerbotten behöver nyrekrytera nästan 39 000 personer till 2020. Bättre samordning mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildningssamordnare ska göra det möjligt att möta arbetsmarknadens behov.  Kompetensplattformar och regionala innovationsstrategier är nya verktyg för att få fart på utvecklingen i regionerna.  

I dagarna sätter sig företrädare för bland annat LO, Saco, Handelskammaren och Svenskt näringsliv med Region Västerbotten för att få bättre grepp om hur det framtida behovet av arbetskraft ser ut.   Till grund för samtalet har de en ny rapport från Centrum för regionalvetenskap (CERUM), vid Umeå universitet. – Rapporten visar att av de knappt 39 000 nyrekryteringar som behövs under det kommande decenniet beror cirka 27 000 på pensionsavgångar och nästan 12 000 på tillväxt i regionen, säger Barbro Lundmark, projektledare och ansvarig för Region Västerbottens arbete med att ta fram en kompetensplattform.   Nästa steg blir att bygga upp ett bättre samarbete med utbildningsanordnarna i Västerbotten. Barbro Lundmark och hennes medarbetare har bra kontakter med de kommunala skolorna, men vill ha ett tätare samarbete med högskolorna och olika yrkesutbildningar. – Vi måste para ihop den framtida arbetsmarknadens behov med människors behov av utbildning, säger hon.   Region Västerbotten och övriga regioner fick 2009 i uppdrag av regeringen att etablera kompetensplattformarna. Målet är att skapa bra kompetensförsörjning och utbildningsplanering för att få väl fungerande arbetsmarknadsregioner.   Regionerna inspirerar Samtidigt pågår arbetet med regionala innovationsstrategier. I höstas besökte företrädare för regeringskansliet och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Region Värmland för att få inspiration till den kommande svenska innovationsstrategin, som näringsminister Maud Olofsson deklarerat att hon ska ta fram.   Under besöket fick Värmland beröm för sitt bra samarbete mellan universitet, offentlig sektor, regionförbund och näringslivet. Besökarna fick också lära sig mer om samarbetet mellan klusterorganisationer i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Tillsammans har de tre regionerna 15 kluster med 700 företag och 60 000 anställda inom de traditionellt starka basnäringarna. Johan Schuber, som leder projektet "Innovation för tillväxt" på IVA, ser en stadig utveckling i strategibyggandet. IVA:s vision är att Sverige ska ha världens bästa miljö för innovationer. – Sammantaget skapar det som pågår i regionerna ett bra underlag till en nationell innovationsstrategi, säger han.   Politikerna i Region Skåne har slagit fast att Skåne ska bli Europas mest innovativa region till år 2020. Ett steg på vägen är en ny innovationsstrategi i nio punkter. Regionförbundet Uppsala län räknar med att ha ett förslag till en näringslivs- och innovationsstrategi längre fram i vår.   Outtalade strategier – Strategier finns i regel på den regionala nivån men de är inte alltid så uttalade, säger Ylva Wretås, projektledare på Mälardalens högskolas enhet för externa relationer. Högskolan har bidragit till att ta fram en långsiktig regional forsknings- och innovationsstrategi för Västmanlands län. Ylva Wretås framhåller att högskolevärlden har mycket att bidra med till regionernas innovationsarbete, inte minst när det gäller att formulera problem och behov. Mälardalens högskola har haft en aktiv roll i utvecklingen av bland annat Robotdalen, där en rad aktörer ser hur man kan nå kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation.    Den kompetens som behövs i det regionala utvecklingsarbetet, och som kompetensplattformarna samordnar, kan vara av olika slag. Det gäller därför att hitta rätt balans mellan ”hands on” kunskap och mer avancerad teoretisk kunskap, konstaterar Ylva Wretås. Hon ser också ett tydligt samband mellan kompetensplattformar och innovationsstrategier. – Ökad kunskap och kompetensutveckling leder till ökad innovationsförmåga, säger hon.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar