GLOBAL: Även om löpsedlarna inte ofta täcks av nya upptäckter och varningsrop kring miljö- och klimatförändringar så är desto mer på gång ute lokalt, menar Carl Mossfeldt, vice VD för Tällberg Foundation. – Kan svenskarna lära sig ställa om lokalt och regionalt så väntar här en explosionsartad exportmarknad.  

Få om några mötesplatser har vunnit lika stor internationell respekt som det svenska Tällberg Forum när det kommer till att söka lösningar på dagens och morgondagens globala utmaningar. Många prominenta gäster har också återkommande medverkat under åren som gått. Men i år, då Forumet arrangerades för sjätte gången den 2 – 5 juni i år, så fick mötet ett lite annorlunda upplägg än tidigare.
– Vi tyckte tiden var mogen för ett nytt grepp, kommenterar Carl Mossfeldt, vice VD för Tällberg Foundation.
 
Årets tema för Tällberg forum: ”Rework the world” speglade också detta nya grepp genom att låta forumet denna gång präglas av den kampanj som Youth Entrepreneurship Sustainablility (YES) driver.
– Anledningen till samarbetet var att vi helt enkelt fick en inbjudan att arrangera årets summit. Vi såg då möjligheten att ge årets forum en lite annorlunda profil, bli mer konkreta och aktivt bjuda in yngre deltagare samt sätta fokus på nya affärsmöjligheter, säger Mossfeldt.
Och satsningen gav också resultat. Över 1800 personer dök upp till årets forum vilket är mer än fem gånger fler än vad tidigare forum samlat. På plats fanns 120 nationaliteter och hälften var under 35 år och hälften av alla deltagare var kvinnor.
 
Tiden är mogen
Varför valde ni att lägga om rodret så här drastiskt den här gången?
– Jag vill först säga att detta kan vara en engångshändelse. Det återstår att se hur vi lägger upp nästa års forum. Men huvudskälet det här året är att vi fått många signaler genom våra nätverk att något nytt håller på att ända. Frågeställningarna om ekologisk och social hållbarhet och ett samhälle i balans håller på att tränga igenom och kryper nu sakta in i beslutsrummen. Insikterna växer till, om än långsamt, att förändringar på de här områdena är oundvikliga.
Hur tolkar du då de uteblivna löftena efter toppmötet i Köpenhamn i december?
– Jag ser nog det mötet som en tydlig markering på att politikerna inte längre har den makt som vi tillskrivit dem. Makten ligger i andras händer och det är dem vi måste samarbeta med, säger han.

Och det så kallade Stockholmsinitiativet som varit väldigt aktivt under våren och som vill påstå att klimatförändringarna inte alls är så angelägna som ni med flera vill hävda?

– Jag ser dem som en ganska världsfrånvänd extremistyttring. Men de speglar stora maktintressen i samhället som gör allt för att motverka en förändring.
Det som nu i stället sker, menar han, kan mer liknas vid en gigantisk organisk förflyttning i en riktning där många små

initiativ tas av både enskilda och genom nätverk. Och det är dessa många rörelser som Tällberg Forum också har kontakt med.

 
Ställ om miljonprogramområdena
Mossfelt tror att den nya inriktningen på Forumet med tiden kommer visa sig vara helt rätt. Kopplingarna till konkreta

vardagsnära problemställningarna berörde både svenska och afrikanska / indiska utmaningar.

– Vi visade bland annat upp det mest synliga exemplet som vi har här i Sverige nämligen omställningen av våra många miljonprogramsområden (stora bostadsområden med främst höghus som snabbt byggdes upp under 1960-talet och som senare visat sig generar en rad sociala bekymmer, red. anmärk), säger Mossfeldt och ger sedan en liten fingervisning om den potential som han menar finns inbakade i dessa områden.
– Om det sattes igång en storskalig renovering så har vi beräkningar som visar på energivinster mellan 70-80%, bortåt 100 000 nya jobb skulle kunna skapas under en 10 års period. Sedan har vi dessutom de stora sociala vinster som skulle kunna räknas hem bara genom att dessa områden blir mer anpassade till vettigare boende- och livsmiljöer, säger han.
Den här projektidén har Tällberg Forum själva riggat

 

tillsammans med Energimyndigheten. Därför vet Mossfeldt inte om det blir av eftersom den största nöten, finansieringen, inte har något enkelt svar. Dessutom saknas det i dagsläget en politisk uppbackning även om upplägget borde vara lockande för alla partier i dessa valtider.

 
Världen behöver ”leapfrogging”
Motsvarande storskaliga projektidéer för en rad u-länder finns också i sin linda, berättar vice VD:n för Tällberg Foundation.
– Det finns i dag exempelvis ett oerhört behov av att utveckla ett enkelt och effektivt köksredskap där kokkärl och eldstad sitter ihop. I utvecklingsländerna lagas i dag oftast maten på

ett ineffektivt, arbetskrävande och stora mängder trä förbrukas som annars skulle kunna ta upp koldioxid. Uppskattningsvis behövs över 700 miljoner nya sådana anpassade kokkärl.

Om man i U-länderna skulle kunna gör bara den här omställningen så skulle vi vinna 10 år i den dagliga kampen för att ställa om. Klarar vi detta så kan vi ta ett långt utvecklingsskutt eller ”leapfrogging” (grodhopp), och det är vad den här världen behöver ha på många områden, säger han.
 
Men även här handlar det som så många gånger förr om vettiga former för finansiering. Å andra sidan är det i den rollen som Tällberg Foundation har sitt bästa ess i rockärmen.
– Vi sitter ju både på en systemöversikt och kontaktnäten, poängterar Mossfeldt, som menar att Tällberg Foundations utmaning är att föra samman alla parter runt borden så att man kan få institutionellt gångbara lösningar på plats.
 

 
Sverige har en jättechans
Det är också i det här sammanhanget som han ser svenskarnas stora möjlighet.

Om vi på hemmaplan lärde oss att ställa om våra egna samhällsstrukturer så kan vi sitta i en unik sits med en explosiv exportmarknad framför oss, säger han.

Sedan berättar han om ett projekt i östafrika kallat green akademi där unga människor får lära sig att tillverka och saluföra enkla saker som exempelvis de ugnar som Mossfeldt tidigare berättat om.

Här fick exempelvis ett svenskt PR-företag ett uppdrag att bygga upp ett IT och PR-koncept för dessa akademier vilket öppnar dörren in till en stor marknad framöver.

Samtidigt höjer han ett varningens finger och poängterar hur viktigt det är att man måste arbeta väldigt nära de mest kunniga som finns ute lokalt.
– Varje nytt koncept måste fungera i det sammanhang där det ska sjösättas för om de nya lösningarna inte fungerar så stängs dörrarna. Därför krävs det ett stort mått av ödmjukhet då man ska gå in i sådana här sammanhang, säger han.
 
Vad som däremot kan uppfattas som förvånande är att han mycket väl kan tänka sig att det kommer bli helt andra aktörer som i framtiden tar sig an de nya ännu ej exploaterade korsbefruktningarna.
– Vi får komma ihåg att lappkasten kan gå fort i den här världen. Det är inte alls säkert att de stora kapitalstarka jättarna kommer dra de längsta stråna i alla lägen. Ett sådant exempel är kopplingarna mellan den ökade andelen microlån och andelen av jordens befolkning som har mobiltelefon. Här är inte steget långt till att även saluföra små billiga lån via mobilen och jag kan tänka mig att många banker har god näsa för den här typen av möjligheter snarare än mobiltillverkarna själva.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar