DANMARK: De fem ordförandena för de danska kommunala samarbetsorganen KKR går i det senaste numret av tidningen Danske Kommuner (nr 11) samman kring kravet om ökat engagemang i de regionala frågorna.
Anledningen är att man inom samtliga fem KKR upplever att allt färre frågeställningar kan avgränsas till den enskilda kommunen på ett meningsfullt sätt. Därför går man nu samman och uppmanar kommunpolitikerna till ett närmare samarbete mellan kommunerna, KKR och den enskilda regionen. För att det ska fungera i praktiken så föreslår man också att alla inrättar sina politiska processer så att det blir möjligt att gå i takt. På så vis skulle man öka det tvärkommunala samarbetet.
 
Länk till uttalandet från ordförandena inom KKR: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar