DANMARK: Uppgiftsfördelningen mellan den statliga regionala och lokala / kommunala nivån måste bli tydligare och framförallt säkerställas om medborgarna ska få den service som de rimligen kan kräva. Det menar föreningen Danska regioner som, i ett pressmeddelande, säger sig välkomna den utvärdering av kommun- och strukturreformen som genomfördes 2007 och som den nya danska regeringen nu vill göra.

Bent Hansen, ordförande för danska regioner, pekar på en rad områden som han anser är i behov av en mer genomgripande översyn: ett närmare samarbete mellan regionerna och kommunerna inom hälso- och sjukvården, bättre granskning av uppgiftsfördelningen mellan parterna på miljöområdet. Slutligen behöver de lokala resurserna och tillgångarna bättre tillvaratas när man genomför samlade regionala initiativ om alla landsdelar ska kunna växa och utvecklas.

 

Läs mer: http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/Oktober/Opfordringer+til+samarbejde+og+evaluering+til++de+nye+ministre.aspx

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar