DANMARK: Ungefär en halv miljard danska kronor har den danska kommunreformen bidragit till att spara in i administrativa kostnader för de kommuner som valde att gå samman. Den slutsatsen drar danska analysenheten Anvendt Kommunal Forskning (AFK) i en nyss utkommen rapport.

I rapporten framkom att de kommuner som inte valde att gå samman har under samma tidsperiod har fått ökade administrativa kostnader, vilket tolkas som att reformen har gjort skillnad.

Men, påpekar AFK, den administrativa kostnadsutvecklingen berättar inte hela sanningen. Exempelvis så ökade kostnaderna mer än för de som inte gick samman under de första åren efter 2007, vilket visar på ökade utgifter i samband med sammanläggningarna. Dessutom pressades de större kommunerna hårdare ekonomiskt 2010, vilket också bidrog till att de större kommunerna valde att hålla nere sina administrativa kostnader men än vad man annars skulle ha gjort. AFK slår också fast att effekterna av sammanläggningen ännu inte kunnat utvecklats fullt ut utan kan väntas under de närmaste åren.

Läs mer: http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1161/   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar