DANMARK: Regionens första klimatstrategi ska nu med besked sätta regionen på den danska klimatkartan. Så är det tänkt. Och  målen är högt satta:  år 2050 ska regionen exempelvis klara all sin energi på egen hand. Ett hundra procent av energiförbrukningen vid den tidpunkten bestå av förnyelsebar energi.

För att både nå sina mål och snabbt komma till skott så har man i regionen lagt sig vinn om att få med sig alla 29 kommuner, vilket också lyckats. Nu återstår utmaningen att få både kommunala och statliga organ på lokal, regional och nationell nivå att samarbeta. Samtidigt ser regionen detta som ett unikt tillfälle att tillsammans med näringslivet hitta nya innovativa lösningar på nuvarande svårhanterbara problem som att förebygga översvämningar och klara transportsektorn och energitillförsel vid exempelvis extrema regnväder.

 

Läs mer: http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2011+arkiv/Arkiv/Første+klimastrategi+for+hovedstadsregionen.htm

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar