DANMARK: Regionerna bör kunna ta ett samlat grepp över näringslivs-, utbildnings- och sysselsättningsfrågorna. Det anser föreningen Danska Regioner.

Vice ordförande Carl Holst förtydligar:

– Vi föreslår att ansvaret för samordningen mellan de tre politikområden överförs till de regionala växtforumen. Regionerna och de regionala tillväxtprogrammen kan och kommer att bidra till att lösa dessa utmaningar och därigenom skapa tillväxt och utveckling i hela Danmark.

Resonemanget bygger på att både utbildnings-, näringslivs- och sysselsättningspolitiken allt mer går in i varandra och i dag följer en regional logik och inte är begränsade till ett lokalt sammanhang.

 

Läs mer: http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/Oktober/Bedre+sammenhæng+mellem+erhvervs+uddannelses+og+beskæftigelsesindsatsen.aspx

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar